10/1/09

HORARI I NORMES D'US DE LA BIBLIOTECA.

HORARI
DE 12,30 A 13, 30
DILLUNS, DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES
ACTIVITATS .
1.-Consultar llibres sense traure’ls de la biblioteca.
2.-Préstec de llibres per a endur a casa.
3.-“Recomanar un llibre”.
4.-Fer treballs encomanats pel mestre o la mestra de busca i investigació de dades .
5.-Consultar biblioteques i enciclopèdies digitals a internet.
NORMES.
1.-Els llibres s’han de tractar amb cura.
2.-En la biblioteca s’ha de parlar baixet.
3.-Els llibres es demanaran als encarregats i encarregades.
4.-Els llibres es podran endur a casa durant 15 dies.
5.- Els encarregats/des prendran nota dels títols dels llibres prestats així com la data de préstec i la de devolució.
6.-Qui perda un llibre o el trenque n’haurà de comprar un altre igual.
7.-A la biblioteca cal comportar-se molt educadament.
8.-Podeu fer treballs de consulta de llibres o d'internet.
9.-Els llibres de consulta no es poden endur a casa.
10.-La biblioteca no és per a acomplir càstics.

1 comentari: