28/1/09

EQUIP D'ORDINADORS A LA BIBLIOTECA

Ja hem posat en marxa els tres terminals engegats a l'ordinador de la biblioteca. Funcionen amb el Lliurex, tenen instal.lats l' open oficce i accés a internet. Podeu utilitzar-los per a fer treballs escolars, consultes, buscar informació... només heu de portar una autorització del tutor o tutora on indique endemés que tipus de treball aneu a realitzar. L'horari d'ús és el mateix que el de la biblioteca, naturalment les normes també són les mateixes a més de guardar un tractament impecable cap als equips informàtics.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada